top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΔεσπω Κυρμιτση

ΤΣΕΧΙΑ

Έγινε ενημέρωση: 5 Φεβ 2023

Η Τσεχία έχει μακρά παράδοση στην εκπαίδευση και έρευνα ειδικά στις Επιστήμες, στη Μη-χανολογία και στη Φαρμακευτική. Το Πανεπιστήμιο του Καρόλου (Charles university), στην Πράγα, ιδρύθηκε το 1348 και είναι το παλαιότερο της κεντρικής Ευρώπης. Το πτυχίο μπορεί να διαρκέσει 3 με 4 χρόνια και οι απόφοιτοι μπορούν είτε να συνεχίσουν στο χώρο εργασίας ή σε περαιτέρω σπουδές στο μεταπτυχιακό στάδιο. Το μάστερ διαρκεί 1 με 3 χρόνια και το μη δομημένο (μακροπρόθεσμο) μάστερ μπορεί να διαρκέσει 4 με 6 χρό-νια. Τα μεταπτυχιακά δίνουν έμφαση στη θεωρητική γνώση, στην εφαρμογή και στην ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων. Το διδακτορικό διαρκεί 3 με 4 χρόνια .Σε αυτό το επίπεδο δίνε-ται έμφαση στην επιστημονική έρευνα και σε ανεξάρτητες δημιουργικές δράσεις.


Βασικό κριτήριο εισδοχής είναι η κατοχή απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέ-ον, μπορεί να ζητηθεί βιογραφικό σημείωμα, αυτοπεριγραφική έκθεση/δήλωση στόχων , portfolio, εξέταση επάρκειας στην αγγλική γλώσσα και συνέντευξη μέσω Skype. Κάποια πανεπιστήμια διοργανώνουν εισαγωγικές εξετάσεις στις χώρες των υποψήφιων φοιτητών. Τα προσόντα και οι δεξιότητες που απαιτούνται μπορεί να ποικίλουν, μεταξύ των πανεπι-στημίων. Οι φοιτητές πρέπει να αιτούνται, απευθείας, στο ίδρυμα της επιλογής τους. Κά-θε πανεπιστήμιο έχει τη δική του προθεσμία υποβολής αιτήσεων, οι οποίες κυμαίνονται από Φεβρουάριο‐Απρίλιο και στα πλείστα εξ αυτών μπορούν να συμπληρωθούν διαδικτυακά. Τέλος, στα περισσότερα ιδρύματα υπάρ-χουν εξετάσεις εισδοχής, οι οποίες διεξάγονται μεταξύ Μαΐου ‐ Ιουνίου.


Λειτουργούν 68 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα οποία προσφέρουν στους 42.000 και πλέον διεθνείς φοιτητές μία γκάμα παραδοσιακών προγραμμάτων καθώς και καινοτόμων σπουδών. Υπάρχουν προγράμματα σπουδών τα οποία προσφέρονται σε πλήρη/μερική ή εξ αποστάσεως φοίτηση. Όσο αφορά την Ιατρική, παρέχονται ‘General Medicine Master Programmes’ που διαρκούν 5 με 6 χρόνια. Η ακαδημαϊκή χρονιά συνήθως ξεκινάει τον Σεπτέμβριο ή αρχές Οκτωβρίου και χωρίζεται σε χειμερινό και καλοκαιρινό εξάμηνο. Η εξεταστική περίοδος είναι ο μήνας που ακολουθεί κάθε τέλος εξαμήνου και οι διακοπές διαρκούν από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο.


Μεγάλος αριθμός προγραμμάτων σπουδών προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα και κάποια στη ρωσική, γερμανική, γαλλική και ιταλική γλώσσα. Τα προγράμματα που διδάσκονται στην τσεχική γλώσσα, τόσο στα δημόσια όσο και στα κρατικά πανεπιστή-μια, είναι δωρεάν για όλους τους φοιτητές. Τα δίδακτρα για τα προγράμματα των υπόλοιπων γλωσσών κυμαίνονται μεταξύ €5000‐€10000, ανά έτος, ανάλογα με το πανεπιστήμιο και το αντικείμενο σπουδών.


Τέλος, κάποια πανεπιστήμια παρέχουν υποτροφίες σε περίπτωση εξαιρετικών ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων ή ιδιαζόντων προσωπικών θεμάτων, συνήθως για εγγεγραμμένους φοιτητές, International Student Identity Card (ISIC).


Το κόστος ζωής κυμαίνεται μεταξύ €300 - €650, ανά μήνα, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής, διαμονής, συγκοινωνιών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η διαμονή μπορεί να είναι και φθηνότερη, στις φοιτητικές εστίες, με την ύπαρξη κάρτας διεθνούς φοιτητή.


Δέσπω Κυρμίτση, BSc, MA

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page